Avui obert: 09:00-14:00 h , 17:00-21:00 h
Demà obert: 09:00-14:00 h , 17:00-21:00 h

Osteoporosis, vols saber l'estat dels teus òssos?

Farmàcia Sauret t'invita a realitzar, de forma gratuïta, una desniometria per diagnòsticar el risc d'osteoporosis i prevenir possibles fractures.


En què consisteix la densitometria òssia? La densitometria òssia és una tècnica diagnòstica que permet mesurar la densitat mineral de l'os, és a dir, el contingut en calci. Constitueix la principal eina diagnòstica utilitzada en l'osteoporosi i així es pot determinar el risc de patir fractures òssies. Aquesta prova pot servir per valorar la salut òssia, per portar el control de la pèrdua òssia o la resposta al tractament i per detectar l'osteoporosi a la seva etapa més precoç i instaurar un tractament preventiu.

Quines són les vostres indicacions?

Com a població de risc es considera:


1. Dones: Totes les majors de 65 anys, pre-menopausia amb deficiència estrogènica, amb menopausa precoç, menopausa amb algun factor de risc per a osteoporosi, fumadores.


2.Malalties que provoquin osteoporosi secundària: Hiperparatiroïdisme primari, hipertiroïdisme, malaltia inflamatòria crònica, mala-absorció intestinal, immobilització prologada


Com s'interpreten els resultats de la prova?

L'informe dels resultats proporciona els valors mitjans de massa òssia a cada zona explorada, amb imatges digitalitzades i acolorides per relacionar aquests valors mitjana amb els de la normalitat en funció de l'edat i el sexe del pacient. Així mateix, se sol estimar el risc de fractura. Les exploracions successives permeten fer una gràfica d'evolució de l'osteoporosi abans i durant el tractament.
Els resultats de la prova generalment s'informen com a “puntuació T” i “puntuació Z”. (La puntuació T compara la densitat òssia del pacient amb una persona de 30 anys. La puntuació Z compara la densitat òssia del pacient amb altres persones de la mateixa edat, gènere i raça.) En qualsevol puntuació, un nombre negatiu significa que es tenen ossos més prims que els estàndards. Com més negatiu és el nombre, més prims són els ossos. Una puntuació T de -1 a -2,5 indica principi de pèrdua òssia (osteopènia). Una puntuació T per sota de -2,5 indica osteoporosi